.....

خریداران فونتهای سیاوش

این صفحه اختصاص داره به طراحان، شرکتها و انتشاراتی‌هایی که فونتهای سیاوش رو برای پروژه‌های طراحی خودشون انتخاب کردن. از اعتماد و لطف همه ممنونم و امیدوارم که همچنان با قیمت‌های منصفانه و فونتهای متفاوت که بیشتر جامعهٔ طراحان گرافیک و تایپوگرافرها رو مد نظر داره و همین طور بسته‌های ویژهٔ تخفیفی در کنار هم این مسیر رو ادامه بدیم 🙂 راستی بعد از اولین خریدتون برای دریافت کد تخفیف لطفن ایمیل و شمارهٔ سفارشتون رو از طریق صفحهٔ تماس با من بفرستین 😉

بسته‌های تخفیفی به مناسبت فروش دو هزار و دویستمین فونت

خرید فونتهای «سیاوش» از همین سایت خرید بسته‌های تخفیفی از «فروشگاه فونت سیاوش» پیش‌نمایش آنلاین فونتهای «سیاوش» طراحی‌های انجام شده با فونتهای «سیاوش»

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (نسخهٔ عادی)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (هر ۲ نسخه)

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای رنگارنگ ساده (فارسی و لاتین)

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (نسخهٔ عادی)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای سنگین (نسخهٔ فارسی)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش دو در یک (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش آپادانا (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت فارسی سیاوش تیره‌گرد

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش بشکسته

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش سیاه‌ثلث

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت متن و نوشتار سیاوش هزاره (هر ۲ نسخه، لایسنس طراحی گرافیک)

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش دو در یک (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای سیاه (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونتهای خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق و رنگین‌مشق

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (هر ۲ نسخه)

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای رنگارنگ ساده (فارسی و لاتین)

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت متن و نوشتار سیاوش هزاره (هر ۲ نسخه، لایسنس طراحی گرافیک)

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت فارسی سیاوش گَرمالَد

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (هر ۲ نسخه)

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش آپادانا (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای سنگین (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت فارسی سیاوش رویای رنگارنگ (هر ۳ نسخه)

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

دو فونت فارسی سیاوش اسکرچ زر

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (نسخهٔ ضخیم)

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت فارسی و لاتین سیاوش چله

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونتهای خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق و رنگین‌مشق

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق

۳۱ فروردین ۱۳۹۹

فونت فارسی و لاتین سیاوش چله

۳۱ فروردین ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای سنگین (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (نسخهٔ ضخیم)

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (نسخهٔ عادی)

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای سنگین (نسخهٔ فارسی)

۲۵ فروردین ۱۳۹۹

فونت متن و نوشتار سیاوش هزاره (نسخهٔ ضخیم، لایسنس طراحی گرافیک)

۲۵ فروردین ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (هر ۲ نسخه)

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق

۲۳ فروردین ۱۳۹۹

فونت «چند رنگ» سیاوش گلیچ

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش دیرین

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای رنگارنگ ساده (فارسی و لاتین)

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

فونت سیاوش آپادانا (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (نسخهٔ عادی)

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

فونت سیاوش رویای سیاه (نسخهٔ فارسی)

۲۱ فروردین ۱۳۹۹

فونت دست نویس سیاوش یادداشت (نسخهٔ عادی)

۲۰ فروردین ۱۳۹۹

فونتهای خوشنویسی سیاوش سیاه‌مشق و رنگین‌مشق

۲۰ فروردین ۱۳۹۹

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

فونت سیاوش آپادانا (نسخهٔ فارسی و لاتین)

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

فونت خوشنویسی سیاوش رنگین‌مشق

۱۹ فروردین ۱۳۹۹