.....
فونت دستنویس جدید یادگار

فرامرز الهی (طراح گرافیک، صفحه‌آرا و ناشر)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

دو کار را مشخصا با [فونتهای] «هزاره» صفحه‌بندی کردم، یکی را برای ناشری و یکی را برای «مرکز پاسداری از میراث ناملموس» (از اقمار یونسکو)، هر دو شگفت‌زده بودند از سلامت فونت فارسی و زیبایی و خوانایی آن. متن دوستان یونسکو را با ده‌ها فونت دیگر فرستادم و اصلا به نظرشان قابل رقابت نبود با هزاره.

فونت متن و تیتر آستانه