.....
شهاب سیاوش - فونتهای متن و تیتر جدید آستانه

فرامرز الهی (طراح گرافیک، صفحه‌آرا و ناشر)

فرامرز الهی (طراح گرافیک، صفحه‌آرا و ناشر)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
    

دو کار را مشخصا با [فونتهای] «هزاره» صفحه‌بندی کردم، یکی را برای ناشری و یکی را برای «مرکز پاسداری از میراث ناملموس» (از اقمار یونسکو)، هر دو شگفت‌زده بودند از سلامت فونت فارسی و زیبایی و خوانایی آن. متن دوستان یونسکو را با ده‌ها فونت دیگر فرستادم و اصلا به نظرشان قابل رقابت نبود با هزاره.

شهاب سیاوش - فونتهای دستنویس یادداشت در ۲ وزن