.....
فونتهای دستنویس یادداشت به روز شدن: پشتیبانی از اِعراب و حروف لاتین

فروشگاه «تایپورنگ»: پیکسل، ماگ و تخته‌شاسی‌های تایپوگرافیک و رنگارنگ

فروشگاه «تایپورنگ»: پیکسل، ماگ و تخته‌شاسی‌های تایپوگرافیک و رنگارنگ

نسخه جدید فونتهای متن و تیتر هزاره در ۲ وزن

دیدگاهتان را بنویسید