.....
فونتهای دستنویس یادداشت به روز شدن: پشتیبانی از اِعراب و حروف لاتین
نسخه جدید فونتهای متن و تیتر هزاره در ۲ وزن