.....
فونتهای دستنویس یادداشت به روز شدن: پشتیبانی از اِعراب و حروف لاتین
طراحی جلد کتاب با فونت سیاوش آپادانا (طراح: امیر علائی)

طراحی جلد کتاب با فونت سیاوش آپادانا (طراح: امیر علائی)

نسخه جدید فونتهای متن و تیتر هزاره در ۲ وزن